SHOPPING NOTES

Những điều cần biết khi mua hàng


1. Địa điểm tiêu thụ trong nước Việt Nam, hiện tại không mở cửa cho khu vực hải ngoại.


2. Trường hợp áp dụng thanh toán khi nhận hàng thì khi hàng hóa tới nơi, phải thanh toán số tiền trên Đơn đặt hàng bằng tiền mặt Việt Nam đồng, là có thể hoàn thành thanh toán.


3. Sau khi thành viên nhận được hàng đã đặt và hoàn tất thanh toán , sau khi trạng thái đơn hàng là [ Đã hoàn thành ] , tuy thuộc vào số tiền mua sắm của bạn dựa vào đó mà quy ra số tiền thưởng và được chuyển trực tiếp vào thẻ thành viên của bạn


4. Nếu cần thực hiện thủ tục trả hàng, người tiêu dùng có thể đề xuất đăng ký trong vòng 7 ngày sau khi nhận được hàng hóa, đồng thời liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng trên trang web chính thức.


5. 7 ngày do dự, chứ không phải là thời hạn dùng thử, do đó sản phẩm và bao bì kèm theo tặng phẩm, tiền thưởng mua hàng đều phải giữ gìn hoàn chỉnh, chưa bóc rời, chưa sử dụng, thì mới được tiến hành trả hàng.


6. Quá 7 ngày đắn đo (bao gồm ngày nghỉ cuối tuần), thì sẽ không được trả hàng, hoàn phí, đổi hàng.


7. Nếu phương thức liên lạc của hội viên có thay đổi, xin vui lòng chủ động vào hệ thống của chúng tôi để cập nhật, nếu không thể nhận được thông tin có liên quan do chưa cập nhật, Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.


8. Điều kiện và lợi ích của hội viên RJ chỉ áp dụng cho trang web chính thức (https://www.rojzyjiali.com) .


Phí vận chuyển


1. Số tiền mua hàng sau khi chiết khấu đủ 500,000 đồng thì sẽ được hưởng ưu đãi miễn phí vận chuyển, nếu chưa đạt đến ngưỡng phí này thì sẽ thu phí xử lý hậu cần 35,000 đồng (không phân biệt khu vực trong nước Việt Nam).


2. Số tiền phí vận chuyển không được tham gia hoạt động tiền thưởng mua hàng.


Phương thức vận chuyển


1. Đưa hàng đến tận địa chỉ được chỉ định, thanh toán khi nhận hàng.


2. Nếu trả hàng hơn 2 lần mà không có lý do trong vòng 1 năm, RJ có quyền từ chối giao dịch hoặc hủy bỏ điều kiện hội viên của quý vị.


3. Công việc vận chuyển đến các vùng sâu vùng xa và ngoài hải đảo sẽ điều chỉnh theo thời gian công tác hậu cần thực tế.


4. Thời gian giao gửi hàng tùy theo từng khu vực, thông thường sẽ giao tới địa điểm được chỉ định khoảng 3~7 ngày làm việc (không bao gồm ngày nghỉ cuối tuần) kể từ ngày hôm sau ngày thành lập Đơn đặt hàng.


Giải thích tiền thưởng mua hàng

Làm thế nào để có được:


1. Gia nhập hội viên là giành được ngay tiền thưởng mua hàng 50,000 đồng vào tài khoản hội viên.


2. Mỗi một Đơn đặt hàng tích lũy chi phí đủ 100,000 đồng sẽ tặng tiền thưởng mua hàng 10,000 đồng vào tài khoản hội viên.


3. Cung cấp tiền thưởng mua hàng theo số tiền thanh toán thực tế của sản phẩm (không bao gồm phí vận chuyển) khi hội viên vào trang web chính thức để mua hàng, phần thập phân sẽ không tính vào tiền thưởng mua hàng, cũng không được tích lũy vào Đơn đặt hàng sau để tính tổng gộp.


4. Chú ý quan tâm đến trang dành cho người hâm mộ, có tổ chức các hoạt động không định kỳ.


Sử dụng như thế nào:


1. Khi xác nhận hóa đơn xe mua hàng, vào cột “Sử dụng tiền thưởng mua hàng”, nhập số tiền mà bạn muốn chiết khấu, tiền thưởng mua hàng bằng giá trị tiền mặt, nếu sau khi sử dụng, số tiền chưa đạt tiêu chuẩn được miễn phí vận chuyển, thì sẽ thu phí vận chuyển, tiền thưởng mua hàng chỉ được sử dụng trên trang web chính thực RJ, không thể thối lại tiền dư và cũng không được đổi thành tiền mặt.


Hạn chế sử dụng:


1. Chiết khấu không giới hạn.


2. Số tiền của Đơn đặt hàng có thể dùng 100% tiền thưởng mua hàng chiết khấu.


3. Không thối lại tiền dư, cũng không được đổi thành tiền mặt.


4. Tiền thưởng mua hàng lấy số tiền thanh toán thực tế (không bao gồm phí vận chuyển) làm cơ sở tính toán, số tiền được sử dụng trong hoạt động ưu đãi, phiếu giảm giá hoặc chiết khấu tiền thưởng mua hàng, đều không tính thêm vào tiền thưởng mua hàng.


Quyền lợi sửa đổi:


1. Cửa hàng chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt hoạt động, quy tắc và các điều khoản thỏa thuận về tiền thưởng mua hàng bất kỳ lúc nào, đồng thời công bố trên trang web của cửa hàng chúng tôi sau khi sửa đổi, sẽ không thông báo riêng đến từng hội viên một, quý vị có thể xem chi tiết trên trang web của cửa hàng chúng tôi bất kỳ lúc nào, nếu có mâu thuẫn thì lấy giải thích trên trang web RJ làm chuẩn.


Những điều cần chúý


1. Có thể vào “Khu hội viên” để tra cứu tổng số tiền thưởng mua hàng.


2. Tổng số tiền thưởng mua hàng lấy số lượng có thể sử dụng thực tế trong tài khoản làm chuẩn.


3. Tiền thưởng mua hàng chỉ giới hạn cho tài khoản hội viên này sử dụng, không được chuyển nhượng cho người thứ ba hoặc sử dụng gộp kèm với tài khoản hội viên khác, và không được chuyển thành tiền mặt.


4. Nếu hủy Đơn đặt hàng sau khi thanh toán Đơn đặt hàng (sản phẩm chưa xuất hàng), sẽ hoàn trả toàn bộ tiền thưởng mua hàng được chiết khấu theo Đơn đặt hàng đó vào tài khoản hội viên.


5. Nếu trường hợp sản phẩm “đã xuất hàng”, trạng thái Đơn đặt hàng là “đã xác nhận” hoặc đăng ký trả hàng trong thời hạn đắn đo 7 ngày, thì tiền thưởng mua hàng được sử dụng ban đầu sẽ không thể hoàn trả vào tải khoản hội viên.